Registration: Step 1 – Confirm your Identity

Clárúchán: Céim 1 – Deimhnigh d’Aitheantas

To login make sure you have your Examination number, your password and access to your email address.

Chun logáil isteach, cinntigh go bhfuil do Scrúduimhir agus do phasfhocal agat agus go bhfuil teacht agat ar do sheoladh ríomhphoist.