Registration: Step 1 – Confirm your Identity

Clárúchán: Céim 1 – Deimhnigh d’Aitheantas

If you have not already registered read the Guide to Registration.

To login make sure you have your Examination number, your password and access to your email address.

Murar chláraigh tú cheana féin, léigh an Treoir don Chlárúchán.

Chun logáil isteach, cinntigh go bhfuil do Scrúduimhir agus do phasfhocal agat agus go bhfuil teacht agat ar do sheoladh ríomhphoist.