In order to use this service you must use your Exam Number and Password selected when you first registered for this service. If you have forgotten your password, click on the Forgot Your Password? link below and follow the instructions.

If you have not yet registered for the results service, click here to Register using your Exam and PIN number.

Chun an tseirbhís seo a úsáid ní mór duit do Scrúduimhir agus an Pasfhocal a roghnaigh tú nuair a chláraigh tú don tseirbhís seo i dtús báire a úsáid. Má tá dearmad déanta agat ar do phasfhocal cliceáil ar an nasc An nDearna tú Dearmad ar do Phasfhocal?

Murar chláraigh tú do sheirbhís na dtorthaí go fóill, cliceáil anseo chun Clárú agus úsáid á baint agat as do Scrúduimhir agus d’uimhir PIN.

Please ring 1800-111135 helpdesk if you have any problems with your Login. Please note that due to COVID-19 restrictions the helpdesk phonelines will ONLY be available between 9 am and 5 pm. You can also contact us by email [email protected]

Glaoigh ar an deasc chabhrach 1800-111135 má tá fadhb agat le do Logáil Isteach. Tabhair faoi deara, mar gheall ar shrianta COVID-19, ní bheidh na línte fóin ag an deasc chabhrach ar fáil ACH AMHÁIN idir 9 am agus 5 pm. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn freisin ar ríomhphost ag [email protected]

Log In

Log Ann