In order to use this service you must use your Exam Number and Password selected when you first registered for this service. If you have forgotten your password, click on the Forgot Your Password? link below and follow the instructions.

If you have not yet registered for the results service, click here to Register using your Exam and PIN number.

Chun an tseirbhís seo a úsáid ní mór duit do Scrúduimhir agus an Pasfhocal a roghnaigh tú nuair a chláraigh tú don tseirbhís seo i dtús báire a úsáid. Má tá dearmad déanta agat ar do phasfhocal cliceáil ar an nasc An nDearna tú Dearmad ar do Phasfhocal?

Murar chláraigh tú do sheirbhís na dtorthaí go fóill, cliceáil anseo chun Clárú agus úsáid á baint agat as do Scrúduimhir agus d’uimhir PIN.

Log In

Log Ann