Calculated Grades Student Portal

Táirseach na nGrád Ríofa do Scoláirí

More information in relation to the national standardisation process for Calculated Grades can be found here.

Access my Calculated Grades Results & Personal Data - This will allow you to view your Calculated Grades Results, Calculated Mark, Estimated percentage Mark and Rank Order.

All phases for the Appeals process are now closed.

Is féidir tuilleadh eolais maidir leis an bpróiseas caighdeánaithe náisiúnta do na Gráid Ríofa a fháil anseo

'Rochtain ar mo chuid Torthaí Ghrád Ríofa agus Sonraí Pearsanta' – Ligfidh sé seo duit breathnú ar do Torthaí Gráid Ríofa, Mharc Measta, do Mharc Céatadáin Measta agus do Rang Ordú.

Tá gach céim le haghaidh phróiseas na nAchomharc dúnta anois.

Already registered?

Click on the Button below

Not Registered?

Click on the Registration button below

Táim cláraithe cheana féin?

Cliceáil ar an gCnaipe Log Ann

Nach bhfuil tú Cláraithe?

Cliceáil ar an gcnaipe Clárúcháin thíos

 

If you have not already registered read the Guide to Registration.

To login make sure you have your Examination number, your password and access to your email address.

Murar chláraigh tú cheana féin, léigh an Treoir don Chlárúchán.

Chun logáil isteach, cinntigh go bhfuil do Scrúduimhir agus do phasfhocal agat agus go bhfuil teacht agat ar do sheoladh ríomhphoist.

Data Protection Privacy notice

The privacy notice outlining further information on the use of personal data in this process together can be found at https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/gdpr/parents-children/privacy-notice-students-calculated-grades-leaving-certificate-2020.pdf. Full details of the Department's data protection policy is available at https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/

Fógra Príobháideachta maidir le Cosaint Sonraí

Féadfar teacht ar an bhfógra príobháideachta ina dtugtar tuilleadh eolais maidir le húsáid sonraí a fháil ag https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/gdpr/parents-children/privacy-notice-students-calculated-grades-leaving-certificate-2020.pdf. Tá sonraí iomlána maidir le beartas cosanta sonraí na Roinne ar fáil ag https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/