Calculated Grades Student Portal

Táirseach na nGrád Ríofa do Scoláirí

Access my Calculated Grades Results & Personal Data - This will allow you to view your Calculated Grades Results, Calculated Mark, Estimated percentage Mark and Rank Order.

More information in relation to the national standardisation process for Calculated Grades can be found here.

Access my Calculated Grades Results & Personal Data - This will allow you to view your Calculated Grades Results, Calculated Mark, Estimated percentage Mark and Rank Order.

Is féidir tuilleadh eolais maidir leis an bpróiseas caighdeánaithe náisiúnta do na Gráid Ríofa a fháil anseo.

Leaving Certificate Examination Results 2020

Torthaí Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2020

Access my Examination Results. Available from 12 Noon on Tuesday – 2nd February
Rochtain ar mo Thorthaí Scrúdaithe. Ar fáil ó 12 meánlae Dé Máirt - 2 Feabhra.
More Information in relation to the 2020 State Examinations click here
Le haghaidh tuilleadh eolais maidir le Scrúduithe Stáit 2020 cliceáil anseo

Already registered?

Click on the Button below

Not Registered?

Click on the Registration button below

Táim cláraithe cheana féin?

Cliceáil ar an gCnaipe Log Ann

Nach bhfuil tú Cláraithe?

Cliceáil ar an gcnaipe Clárúcháin thíos

 

To login make sure you have your Examination number, your password and access to your email address.

Chun logáil isteach, cinntigh go bhfuil do Scrúduimhir agus do phasfhocal agat agus go bhfuil teacht agat ar do sheoladh ríomhphoist.

Data Protection Privacy notice

The privacy notice outlining further information on the use of personal data in this process together can be found at https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/gdpr/parents-children/privacy-notice-students-calculated-grades-leaving-certificate-2020.pdf. Full details of the Department's data protection policy is available at https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/

Fógra Príobháideachta maidir le Cosaint Sonraí

Féadfar teacht ar an bhfógra príobháideachta ina dtugtar tuilleadh eolais maidir le húsáid sonraí a fháil ag https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/gdpr/parents-children/privacy-notice-students-calculated-grades-leaving-certificate-2020.pdf. Tá sonraí iomlána maidir le beartas cosanta sonraí na Roinne ar fáil ag https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/